Nagatoro [Pichichi]Don’t forget to follow me on Twitter!